Aktüerler Derneği Genel Kurulu

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 19 Mart 2022 tarihinde Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 14:30'da yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 28 Mart 2022 tarihinde Akatlar Kültür Merkezi'nde saat 14:30'da gerçekleştirilecektir. 


Gündem:

1. Dernek Başkanının Açılış Konuşması

2. Divan Üyelerinin Seçimi

3. Saygı Duruşu

4. Yönetim Kurulu hesap ve faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi

5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ayrı ayrı ibrası

6. Tahmini Bütçenin ve aidatların (giriş ve yıllık) görüşülüp karara bağlanması

7. Dernek organlarının seçimi

8. Dilekler ve kapanış


Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi

Tarih: 19 Mart 2022

Saat: 14:30

Adres: Levent Mah. Çalıkuşu Sok. No:2 Beşiktaş/İSTANBUL


Akatlar Kültür Merkezi

Tarih: 28 Mart 2022

Saat: 14:30

Adres: Akat Mah. Zeytinoglu Caddesi No:16 Beşiktaş/İSTANBUL


Üyelerimize duyurulur.


www.aktuerlerdernegi.org

twitter.com/aktuerler