Tarihçe

Ülkemizde “Aktüerler Derneği”, 1951 yılında “Türkiye Aktüerler Cemiyeti” adı altında 12 aktüerin bir araya gelmesi ile kurulmuştur.

1980 yılında kapatılan dernek, 1981 yılında Prof. Dr. Kenan Ural başkanlığında ve “Aktüerler Derneği” adıyla yeniden faaliyete başlamıştır.

Aktüerler Derneği Uluslararası Aktüerler Birliği’ne “ (IAA) ” tam üye olan 73 meslek örgütü içerisinde yer almaktadır.Gözlemci sıfatıyla üye olduğu Uluslararası Avrupa Aktüerler Birliği'ne “ (AAE) ” tam üyelik süreci için çalışmalarına devam etmektedir.