Denetim Kurulu

30 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında Seçilen Denetim Kurulu;

Orhun Emre ÇELİK

Utku BİRDAL

İbrahim ÇAKIR